A FREIBURGI GYÜLEKEZETTEL KAPCSOLATOS HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK

ISTENTISZTELETET TARTUNK MINDEN HÓNAP ELSŐ VASÁRNAPJÁN, 14:30 - tól


ISTENTISZTELETI IDŐPONTOK 2018-ban

NOVEMBER 4
DECEMBER 2. (Úrvacsoraosztás)
Kezdési időpont: 14:30 – tól