A BADENI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LELKIPÁSZTORA

Ráksi Lajos - református lelkész

Fotót készítette Vékony Dorottya

Partiumban, Nagyváradon születtem 1981 április 24-én. 
Iskoláimat itt végeztem egészen az érettségi vizsgáig, majd Kolozsváron folytattam tanulmányaimat a Protestáns Teológiai Intézetben, református lelkész szakon. 
Segédlelkészi szolgálatomat szülővárosomban kezdtem meg 2009 őszén, majd egy esztendővel később a Partiumi Keresztény Egyetem ifjúsági lelkésze, később ezzel párhuzamosan az egyetem Arany Jánosról elnevezett kollégiumának igazgatója voltam. Az egyetemi polgárok körében több mint 6 esztendőn keresztül tevékenykedtem. A hagyományos istentiszteleteken kívül kiállításokat, pódium-beszélgetéseket, táncházakat, csendes napokat, iskolai rendezvényeket szerveztem. Közben megtapasztalhattam milyen a folyamatos építkezés és hogy mindig új kihívásoknak kell eleget tenni. 
2015-től az eddig felsoroltak mellett még egy feladat talált rám. Hozzávetőlegesen másfél évig egy Nagyvárad melletti faluban, Hegyközújlakon voltam helyettes lelkész. 2018 szeptemberétől a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa vagyok. Feladatom, hogy három baden-württembergi város (Mannheim, Karlsruhe, Freiburg) magyarságát közösséggé kovácsoljam, számukra istentiszteleti, gyülekezeti és egyéb programokat szervezzek. 
Családi állapot: nős, egy fiúgyermek édesapja