A MANNHEIMI GYÜLEKEZETTEL KAPCSOLATOS HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK

ISTENTISZTELETET TARTUNK MINDEN HÓNAP MÁSODIK VASÁRNAPJÁN, 16 ÓRÁTÓL


ISTENTISZTELETI IDŐPONTOK 2018-ban

NOVEMBER 25. 

NOVEMBER 18.

DECEMBER 9. (Úrvacsoraosztás)

Kezdési időpont: 16 óra