A MANNHEIMI GYÜLEKEZETTEL KAPCSOLATOS HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK

ISTENTISZTELETET TARTUNK MINDEN HÓNAP MÁSODIK VASÁRNAPJÁN, 16 ÓRÁTÓL


ISTENTISZTELETI IDŐPONTOK 2019-ben

JANUÁR 13. 

FEBRUÁR 10.

MÁRCIUS 10. 

ÁPRILIS 28. – úrvacsoraosztás

MÁJUS 12. – presbiterválasztás

JÚNIUS 9. – úrvacsoraosztás

Kezdési időpont: 16 óra